OR WOPR OPOLE


STRONA GŁÓWNA

WŁADZE

PRAWO

SYSTEM SZKOLEŃ                              terminarz 2012

SZKOLENIA I KURSY

DRUŻYNY

ZAWODY

DRUŻYNA SPORTOWA

NIEZBĘDNIK

ARCHIWUM

Informacje dla Kursantów

Linki

Reklama:


Gif posiada prawa autorskie http://www.plytkawyobraznia.pl/

SZKOLENIE w WOPR:


SYSTEM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH

w WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM

WOPR prowadzi szkolenia ratowników wodnych na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz PROGRAMEM SZKOLENIA ratowników wodnych wprowadzonym do użytku Decyzją nr 5/13 Prezesa WOPR z dnia 17 czerwca 2013 r. przy pozytywnej opinii Prezydium ZG WOPR. Kursy i szkolenia WOPR są zgodne z ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce, wytycznymi International Life Saving Federation oraz zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego i prowadzący szkolenie ratowników wodnych dostosował swój obowiązujący system szkolenia do ramowego programu szkolenia ratowników wodnych zawartego w w rozporządzeniu MSW (zobacz poniżej).

W Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, uczestnik szkolenia ratowników wodnych, po spełnieniu określonych warunków (zaliczenie kolejnych MODUŁÓW 1 i 2) może uzyskać stopnie organizacyjne WOPR tj. stopień Młodszego Ratownika WOPR i  Ratownika WOPR.

 

Warunki uzyskania stopnia MŁODSZY RATOWNIK WOPR zobacz

Warunki uzyskania stopnia RATOWNIK WOPR zobacz

 

Szkolenie ratowników wodnych kończy się egzaminem teoretycznym i egzaminem praktycznym, które są szczegółowo określone w rozporządzeniu MSW.

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminów uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne z wzorem określonym w  rozporządzeniu MSW.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia i spełnieniu określonych warunków (MODUŁ 3) uczestnik może ubiegać się o nadanie stopnia Ratownika wodnego pływalni, Ratownika wodnego śródlądowego, Ratownika wodnego morskiego.

 

Warunki uzyskania stopnia RATOWNIK WODNY PŁYWALNI, RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY, RATOWNIK WODNY MORSKI zobacz

 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747)


PROGRAM SZKOLENIA ratowników wodnych
 


OR WOPR OPOLE

szablony stron