OR WOPR OPOLE


STRONA GŁÓWNA

WŁADZE

PRAWO

SYSTEM SZKOLEŃ

SZKOLENIA I KURSY

DRUŻYNY

ZAWODY

DRUŻYNA SPORTOWA

NIEZBĘDNIK

ARCHIWUM

Informacje dla Kursantów

Linki

Reklama:


Gif posiada prawa autorskie http://www.plytkawyobraznia.pl/

PRAWO:

Statut WOPR Województwa Opolskiego

Uchwała nr 1/5/2011 PREZYDIUM ZARZĄDU WOPR WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania stopni ratownika WOPR

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 z 2006 r., poz. 1410)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 193 z 2002 r., poz. 1624)

OR WOPR OPOLE

szablony stron