OR WOPR OPOLE


STRONA GŁÓWNA

WŁADZE

PRAWO

SYSTEM SZKOLEŃ

SZKOLENIA I KURSY

DRUŻYNY

ZAWODY

DRUŻYNA SPORTOWA

NIEZBĘDNIK

ARCHIWUM

Informacje dla Kursantów

Linki

Reklama:


Gif posiada prawa autorskie http://www.plytkawyobraznia.pl/

 

 7-8. 03. 2015 

                  VIII WARSZTATY RATOWNIKÓW Niwki 2015

Tematy przewodnie realizowane podczas Warsztatów:

1. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - współpraca ratowników systemu PRM w zakresie wykorzystania statków powietrznych LPR z zachowaniem zasad ujętych w procedurach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KRSG).
2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS i Water Basic Life Support- WBLS) na podstawie Wytycznych 2010 ERC.
3. Znajomość zasad Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wśród ratowników WOPR. Analiza praktycznego wykorzystania czynności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej z poszkodowanym tonącym.
4. Morale i etyka Ratowników WOPR – pojęcia: moralności i etyki zawodowej ratownika wodnego, przedmiot pracy i stosunki wewnątrz organizacyjne.
5. WOPR i Prawo - Prawo i WOPR. WOPR po wyborze władz krajowych X kadencji.
6. Omówienie nowego systemu szkolenia ratowników wodnych w WOPR Województwa Opolskiego, podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – stopnie organizacyjne WOPR i kompetencje ratowników wodnych.

I. Organizacja:
1. Organizator Szkolenia: Oddział Rejonowy WOPR w Opolu.
2. Termin: 07–08 marzec 2015 r.
3. Miejsce: Ośrodek RCRE Niwki k/Opola

II. Kadra szkoleniowa:

1. Kierownicy szkolenia dla tematów przewodnich Warsztatów :
a) KPP i podstawowe zabiegi resuscytacyjne – Adrian Uciński, Biuro Kadr Medycznych Katowice
b) ćwiczenia praktyczne w grupach – instruktorzy i ratownicy wodni w/g kompetencji;
c) znajomość zasad KPP i praktyczne ich wykorzystanie w prowadzonej akcji ratunkowej – Kamila Gumieniak, Grzegorz Nosal, Marek Mateja, Krzysztof Konicki;
d) morale i etyka ratowników wodnych – Marek Mateja, Krzysztof Konicki;
e) prawo i system szkoleń w WOPR Województwa Opolskiego - Instruktor ratownictwa wodnego Dariusz Krawiec.

III. Uczestnicy szkolenia:

1. Członkowie WOPR Oddziału Rejonowego w Opolu, członkowie WOPR Województwa Opolskiego.
2. Członkowie Drużyn OR WOPR w Opolu.
3. Członkowie Grupy Operacyjnej WOPR Województwa Opolskiego.
4. Członkowie WOPR

IV. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Ważna legitymacja członka WOPR.
2. Pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w szkoleniu dla osób niepełnoletnich-obowiązkowo!!!!

V. Wyposażenie indywidualne obowiązkowe !!!!:

1. Strój sportowy, obuwie i ciepłe okrycie wierzchnie do ćwiczeń w warunkach nocnych.
2. Obowiązkowo: indywidualny sprzęt oświetleniowy do ćwiczeń w warunkach nocnych: (latarki, czołówki itp.).
3. Przybory do pisania.


VI. Cel szkolenia:

1. Zapoznanie z tematem dotyczącym współpracy LPR z jednostkami ratowniczymi systemów PRM i KRSG.
2. Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu KPP, a w szczególności dotyczących podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS i Water Basic Life Support- WBLS) na podstawie Wytycznych 2010 ERC.
2. Omówienie etycznych zachowań ratowników wodnych WOPR.
3. Zapoznanie z sytuacją w WOPR po wyborze nowych władz.
4. Zapoznanie z nowym systemem szkolenia ratowników wodnych w WOPR Województwa Opolskiego, pomiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – stopnie organizacyjne WOPR i kompetencje ratowników wodnych.

VII. Ogłoszenia końcowe:

1. Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 70 osób).
2. Zgłoszenia drogą mailową przyjmowane są do 22 marca 2015 roku, wyłącznie na adres: oropole@wopr.pl    W przypadku większej liczby zgłoszonych osób, decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń przed upływem terminu podanym w komunikacie.
LISTA ZGŁOSZEŃ ZAMKNIĘTA
3. Koszt szkolenia 150 zł. (płatne na miejscu szkolenia po zakwaterowaniu) obejmuje:
a) nocleg z sobotę na niedzielę
b) obiad i kolację w sobotę
c) śniadanie w niedzielę
d) t-shirt organizacyjny okolicznościowy.
4. Dojazd do ośrodka RCRE w Niwkach we własnym zakresie.

VIII. Kontakt:
Oddział Rejonowy WOPR w Opolu: tel. 0 77/ 4027713; GSM: 602 531 159
e-mail:
oropole@wopr.pl

ORGANIZATORZY SZKOLENIA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO NIEPRZYJĘCIA NA SZKOLENIE OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ PO TERMINIE, JAK RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH
 

                          Plan Zajęć (projekt ramowy)

07.03.2015 (sobota)

9.00 Przyjazd, zakwaterowanie uczestników warsztatów.
10.00 Otwarcie warsztatów.

10.15 WYKŁAD I – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - współpraca ratowników systemu PRM w zakresie wykorzystania statków powietrznych LPR z zachowaniem zasad ujętych w procedurach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KRSG).

11.30 WYKŁAD II - Znajomość zasad Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wśród ratowników WOPR. Analiza praktycznego wykorzystania czynności z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej z poszkodowanym tonącym.

12.30 Ćwiczenia praktyczne w zespołach:

Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach urazowych – sytuacje symulowane. Zadania do samodzielnego wykonania w grupach na podstawie przygotowanych scenariuszy zdarzeń i wypadków na kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli.

16.30 Przerwa-obiad.

17.30 Przygotowanie do ćwiczeń nocnych w terenie.

18.00 Rozpoczęcie ćwiczeń nocnych - start zespołów.

20.30 Kolacja.

21.00 Podsumowanie ćwiczeń nocnych-wyniki.

21.15 WYKŁAD III - WOPR i Prawo - Prawo i WOPR. WOPR po wyborze władz X kadencji.


08.03.2015 (niedziela)

8.30 Śniadanie.

10.00 WYKŁAD IV - Morale i etyka Ratowników WOPR – pojęcia: moralności i etyki zawodowej ratownika wodnego, przedmiot pracy i stosunki wewnątrz organizacyjne.

11.00 Omówienie nowego systemu szkolenia ratowników wodnych w WOPR Województwa Opolskiego, podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego – stopnie organizacyjne WOPR i kompetencje ratowników wodnych.

11.30 Podsumowanie warsztatów, prezentacja wniosków z analiz, wręczenie legitymacji.
13.00 Wyjazd z ośrodka RCRE w Niwkach.


 

OR WOPR OPOLE

szablony stron