OR WOPR OPOLE


STRONA GŁÓWNA

WŁADZE

PRAWO

SYSTEM SZKOLEŃ

SZKOLENIA I KURSY

DRUŻYNY

ZAWODY

DRUŻYNA SPORTOWA

NIEZBĘDNIK

ARCHIWUM

Informacje dla Kursantów

Linki

Reklama:


Gif posiada prawa autorskie http://www.plytkawyobraznia.pl/

 

 09-10.03.2013 

                  VI WARSZTATY RATOWNIKÓW Niwki 2013

Tematy przewodnie realizowane podczas Warsztatów:

1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS i Water Basic Life Support- WBLS) na podstawie Wytycznych 2010 ERC.
2.
Segregacja i wypadki masowe w dostosowaniu do pracy ratowników wodnych-kwalifikowana pierwsza pomoc w zdarzeniu mnogim i masowym.
3. Bezpieczeństwo własne ratownika wodnego, bezpieczeństwo poszkodowanych i właściwa ocena miejsca zdarzenia. Taktyka działań w akcjach ratowniczych różnego typu.
4. Prawo i WOPR. Nowe rozporządzenia MSW dotyczące ratownictwa wodnego obowiązujące od 01.01.2012 r. na mocy Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
5. System szkolenia w  WOPR.- stopnie, wymogi i kompetencje ratowników wodnych.

I. Organizacja:
1. Organizator Szkolenia:
Oddział Rejonowy WOPR w Opolu.
2. Termin:
09–10 marzec 2013 r.
3. Miejsce:
Ośrodek RCRE Niwki k/Opola

II. Kadra szkoleniowa:

1. Kierownicy szkolenia dla tematów przewodnich Warsztatów :
a) podstawowe zabiegi resuscytacyjne – w/g kompetencji;
b) bezpieczeństwo i ocena miejsca zdarzenia - w/g kompetencji:
c) wypadek masowy i taktyka działań - Instruktor WOPR Michał Kunicki;
d) prawo i system szkoleń w WOPR - Instruktor WOPR Dariusz Krawiec.

2. Instruktorzy WOPR, Młodsi Instruktorzy WOPR i ratownicy wodni z uprawnieniami ratownika systemu PRM.

III. Uczestnicy szkolenia:

1. Członkowie WOPR Oddziału Rejonowego w Opolu, członkowie WOPR    Województwa Opolskiego.
2. Kierownicy Drużyn OR WOPR w Opolu.
3. Członkowie Grupy Operacyjnej WOPR Województwa Opolskiego.
4. Członkowie WOPR

IV. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Ważna legitymacja członka WOPR.
2. Pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w szkoleniu dla osób niepełnoletnich-
obowiązkowo!!!!

V. Wyposażenie indywidualne obowiązkowe !!!!:

1.
Strój sportowy, obuwie i ciepłe okrycie wierzchnie do ćwiczeń w warunkach nocnych.
2.
Indywidualny sprzęt oświetleniowy do ćwiczeń w warunkach nocnych: (latarki, czołówki itp.).

VI. Cel szkolenia:

1. Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS i Water Basic Life Support- WBLS) na podstawie Wytycznych 2010 ERC.
2. Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w zdarzeniu mnogim i masowym.
3. Usystematyzowanie wiedzy o taktyce podejmowanych działań ratowniczych różnego typu i związanych z nimi zagrożeniach występujących na miejscu zdarzenia.
4. Zapoznanie z nowymi rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczącymi ratownictwa wodnego, na mocy Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
5. Omówienie systemu szkolenia w WOPR - stopnie i kompetencje ratowników wodnych.


VII. Ogłoszenia końcowe:

1. Ilość miejsc ograniczona (maksymalnie 50 osób).
2.
Lista zgłoszeń została zamknięta.
3. W przypadku większej liczby zgłoszonych osób, decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń przed upływem terminu podanym w komunikacie.
4. Koszt szkolenia 140 zł. (płatne na miejscu szkolenia po zakwaterowaniu) obejmuje:
a) nocleg z sobotę na niedzielę
b) obiad i kolację w sobotę
c) śniadanie w niedzielę.
5. Dojazd do ośrodka RCRE w Niwkach we własnym zakresie.

VIII. Kontakt:
Oddział Rejonowy WOPR w Opolu: tel. 0 77/ 4027713; GSM: 602 531 159
e-mail:
oropole@wopr.pl

ORGANIZATORZY SZKOLENIA ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO NIEPRZYJĘCIA NA SZKOLENIE OSÓB, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ PO TERMINIE, JAK RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW FORMALNYCH
 

                          Plan Zajęć (projekt ramowy)

09.03.2013 (sobota)

  9.00 Przyjazd, zakwaterowanie uczestników warsztatów.
10.00 Otwarcie warsztatów.

10.15 WYKŁAD I - Podstawowe zabiegi resuscytacyjne.
- przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS i Water Basic Life Support- WBLS) na podstawie Wytycznych 2010 ERC.

11.00 WYKŁAD II - Bezpieczeństwo własne ratownika wodnego, bezpieczeństwo poszkodowanych i właściwa ocena miejsca zdarzenia. Taktyka działań w akcjach ratowniczych różnego typu. Zagrożenia występujące na miejscu zdarzenia.

12.30 Ćwiczenia praktyczne w zespołach:
Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z
zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach urazowych – sytuacje symulowane. Zadania do samodzielnego wykonania w grupach na podstawie przygotowanych scenariuszy zdarzeń i wypadków na kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli.

16.00 Przerwa-obiad.

16.30 WYKŁAD III - Kwalifikowana pierwsza pomoc w zdarzeniu mnogim i masowym. Pojęcie zdarzenia mnogiego i masowego. Segregacja wstępna jako proces określenia priorytetów leczniczo – transportowych. Cel i zasady szybkiej oceny stanu poszkodowanego w podstawowym zakresie. Zasady podziału poszkodowanych na grupy segregacyjne. Karta segregacyjna. Karta udzielonej pomocy.

18.00 Przygotowanie do ćwiczeń nocnych w terenie.

18.30 Rozpoczęcie ćwiczeń nocnych-start zespołów.
UWAGA: zakończeniem ćwiczeń nocnych jest sprawdzian zespołu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w symulowanym zdarzeniu mnogim lub masowym.

20.30 Kolacja.
21.00 Podsumowanie ćwiczeń nocnych-wyniki i wręczenie nagród.

10.03.2013 (niedziela)

9.00 Śniadanie.

10.00 WYKŁAD IV - WOPR i Prawo-Prawo i WOPR.
- omówienie rozporządzeń MSW dotyczących ratownictwa wodnego jako aktów wykonawczych do Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
- omówienie systemu szkolenia w WOPR - stopnie i kompetencje ratowników wodnych.

11.00 Dyskusja, pytania, wnioski.
11.30 Podsumowanie warsztatów, wręczenia zaświadczeń i legitymacji.
12.00 Wyjazd z ośrodka RCRE w Niwkach.
 

OR WOPR OPOLE

szablony stron